Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stránka k rozjímání

17. 3. 2009

Otevřete svá srdce Bohu! Otevřete svá srdce naději!

Pochopte, že dovršené Boží dílo začíná v lidském srdci.

Lidské srdce je křehkou vázou, toužebně žádanou Duchem Svatým, je místem, kde chce vládnout Bůh, místem, kde Bůh chce ustanovit své Království. Je onou zemí, kterou osívá Bůh. Ale kolik zrna se ztratí, kolik zrna se udusí… přesto však Boží sémě je vždyc­ky dokonalé! Člověk je tak nevděčný, tak zranitelný a tak nestálý…

Dílo dovršené v srdcích z člověka učiní člověka nového, plného moudrosti, milosrdenství, svatosti!

Člověk se znovuzrodí. Opustí temnoty a půjde za světlem. To vždycky takto se dovršuje narození.

Ale jen Bůh může dovršit toto dílo.

Proto vám říkám: připravujte se žít tato mystéria skrze lásku, modlitbu, oběť, aby se hodně srdcí otevřelo konverzi.

Žijte tyto doby s vírou, nadějí a milosrdnou láskou.

Odhaluji vám určitou část z oněch časů milosti, kdy všechno bude pokojem, láskou, radostí. A to všechno vám připravuji právě svým Srdcem a křížem.

Ještě krátký čas, ale o mé LÁSCE nikdy nepochybujte.

Jste na cestě slávy, mé děti. Otec ve své moudrosti přivádí lid­stvo na tuto cestu, od níž je velmi vzdáleno. Lidstvo totiž musí uči­nit obrovský krok, aby jím bylo dovedeno až k předsíni nebes.

Bude to jedinečná událost v dějinách lidstva, které s výjimkou člověka před prvotním hříchem nikdy nebylo Bohu tak nablízku.

Vede-li nyní Otec lidstvo ke kříži, je to proto, aby ho přivedl k sobě blíž, aby ho uvedl do nebeské předsíně…

Proto požaduji lásku, modlitby a oběti, aby tyto duše na cestě slávy postupovaly.

Lidstvo je na pochodu, ale Boha dosud nevidí; a tak abych ten­to pochod urychlil, užívám k tomu svých maličkých, těch, kteří mě už nalezli.

Poslyšte: nechť člověk ve vší pokoře „otevře“ své srdce Bohu a nechť touží po své konverzi. Toužit, to je učinit první krok, ostat­ní už učiní Bůh.

Je třeba toužit po své konverzi a říkat: „Hle, zde jsem, Pane, abych konal tvou vůli.“

Člověk, který koná Boží vůli, vlastní Boží moudrost, a tato moudrost je radostí, štěstím a pokojem!

 

Z publikace Lucie - Dovršené Boží dílo

překlad - lp -
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář