Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je zapotřebí trpělivosti

22. 5. 2009

„Civilizace budoucnosti bude buď civilizace lásky, nebo nebude vů­bec žádná civilizace“ (27. 5. 1984).

„Na prahu třetího křesťanského tisíciletí stojíme před novým vel­kým začátkem dějin lidstva“ (16. 9. 1994).

„Všechny slzy, které byly v dějinách prolity, a všechny slzy lidí nad zlem, hříchem a zlobou zmizí, neboť Bůh sám - »Bůh mezi lidmi« (Zj 21, 3) osuší jejich slzy, protože on sám je dokonalou radostí každého člověka. Úžasný úsek tajemného Zjevení nám říká, že člověk je v Boží myšlence určen k této dokonalé, nikdy nekončící radosti, když bude de­finitivně osvobozen ke svému novému stvoření: »Hle, všecko tvořím no­vé!« (Zj 21, 5).

„Je třeba se ptát, obrátit se a jít vstříc Pánu. Tři Pánovy výzvy - Dejte si pozor, bděte, bděte! - vystihují výrazně křesťanské čekání na setkání s Pánem. Cekání má být trpělivé, jak nás napomíná sv. Jakub ve svém listě: „Buďte trpěliví až do příchodu Páně. Podívejte se na rol­níka, jak čeká na drahocennou úrodu. Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko“ (Jak 5, 7-8). Aby vyrostl klas nebo se rozvinul květ, je zapotřebí času, který není možno uspěchat; pro narození lid­ského tvora je zapotřebí devět měsíců; aby se napsala hodnotná kniha nebo hudební skladba, je třeba pracovat celá léta v trpělivém hledání. To je také zákon ducha. »Všechno, co je uspěchané, brzo pomine«, zpí­vá básník (R. M. Rilke, Sonety pro Orfea). Pro setkání s tajemstvím je zapotřebí trpělivosti, vnitřního očištění, mlčení, čekání (26. 7. 2000).

 

Modlitba z papežova novoročního projevu

Svatá Panno, Jitřenko nové doby,

pomoz nám, abychom se s vírou dívali

na minulé dějiny a na rok, který začíná.

Hvězdo třetího tisíciletí,

veď naše kroky ke Kristu,

který žije »včera, dnes a na věky«,

a dej našemu lidstvu,

aby neochvějně vykročilo do nového tisíciletí

stále více bratrského a solidárního.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář