Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stránka k rozjímání

30. 3. 2009

JEŽÍŠ: Všechno mi dávej! Máš nějakou bolest? Dej mi ji! Máš radost? Dej mi ji! Tvé strasti? Dávej je, neustávej obětovat! Obětuj a da­ruj!

Cítíš slabost? Dej mi ji! Chceš něco vykonat, a nemůžeš? Dej mi to. Tvá nemohoucnost? Dej mi ji, stane se mocí lásky! Tvá únava? Dej mi ji, ve Mně se stane silou! Jsi jen malým dítětem? Dávej podle své míry, já ti dám měrou vrchovatou. Dala jsi mi své ubohé schopnosti a Mně se zalíbilo je naplnit.

Chceš milovat? Budeš mě zde dole milovat nepředstavitelně! Požehnám vše, co učiníš v mém Jménu. A to největší, co můžeš udělat, je dát mi své srdce. Budu jeho útočištěm, stane se mým srdcem. Nechť pro Mne, pro všechny, pro každého tvé dveře zůstanou v každou dobu otevřeny. Mých rad budeš mít stále zapotřebí.

 

MARKÉTA: Můj Ježíši, mohla bych se tě pokorně otázat, co se udá v tomto našem ubohém, tak nešťastném světě?

JEŽÍŠ: Nepopsatelný zmatek, kde bude dobro se zlem vzájemně pro­stoupeno. Můj malý zbytek se činně zúčastní boje; jeho činnost bude dů­ležitá, ale každý bude trpět jiným způsobem.

MARKÉTA: Ježíši, o jakém boji hovoříš?

JEŽÍŠ: O boji, který pro mnohé bude poslední příležitostí.

MARKÉTA: Můj Bože, pověz mi, bude hodně obětí?

JEŽÍŠ: Bohužel, ano! Bude jich mnoho.

MARKÉTA: Ale což nejsi Milosrdenstvím?

JEŽÍŠ: Jsem jím pro ty, kteří mě neodmítnou.

MARKÉTA: A tvá církev, Můj Bože?

JEŽÍŠ: Projde zkouškou ohně, který očisťuje.

MARKÉTA: Ale Ty jsi Všemohoucí!

JEŽÍŠ: Právě proto, že jím jsem, vše se udá, jak jsem řekl.

MARKÉTA: Můj Bože, nemohl bys svět obrátit?

JEŽÍŠ: Ne předtím, než bude zničeno, co jeho obrácení zabraňuje.

MARKÉTA: Ježíši, nerozumím Ti.

JEŽÍŠ: Není třeba, abys rozuměla. Dostatečně mluví samotné události.

 

 

Z deníku Markéty z Belgie „Message de ľAmour miséricordieux aux petites ames“ IV přeložila -lp-